Schrijven:
Voor een journalistiek artikel of een column van 400 woorden is het tarief €75,00

Het tarief in € per woord:
Corrigeren:                                          
 € 0,10       Uitsluitend herstellen van taalfouten. Ik verbeter dus niet
de stijl en de inhoud van Uw tekst.

Bewerken:                                              € 0,12       Correctie taalfouten en zinsconstructies, maar ook  naar de inhoud
wordt kritisch gekeken. Klopt de opbouw? Is de stijl juist?

Herschrijven:                                         €0,15       Een basistekst die herschreven moet worden.
(bijvoorbeeld meer vaktaal of juist niet)

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Een interview vergt de nodige voorbereiding, waarmee meer uren zijn gemoeid dan alleen het schrijven van de tekst. Standaardtarieven zijn niet goed hanteerbaar. U vertelt mij wat uw wensen zijn en ik maak vrijblijvend een offerte voor u op maat.